Các khóa học Thạc sĩ của Kaplan Singapore

Kaplan Singapore cung cấp các khóa học MBA, Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, quản lý, du lịch khách sạn, marketing. Nội dung chi tiết về khóa học:

  hoc-thac-sy-kaplan-singapore2

Cấp bằng bởi Đại học College Dublin (Thuộc đại học QG Ailen)

Thạc sĩ khoa học Tài chính

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Tài chính bao gồm 6 môn và 2 bài nghiên cứu được hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng ở Singapore.

Học kỳ 1Hành vi tổ chức  và việc làmChính sách kinh doanh
Học kỳ 2Quản lý tài chính doanh nghiệp
Các thị trường và Thể chế tiền tệ
Học kỳ 3Tài chính chiến lược
Quản lý ngân quỹ nâng cao – Kỹ thuật tài chính
Học kỳ 4Bài nghiên cứu 1*
Bài nghiên cứu 2*

* Bài nghiên cứu 1 và 2 sẽ được chuẩn bị cùng lúc với Học kỳ 1 và sẽ hoàn tất để nộp vào cuối Học kỳ 4.

Cấu trúc khóa học Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Quản trị bao gồm 6 môn và 2 bài nghiên cứu và có thể được hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng ở Singapore.

Học kỳ 1Hành vi tổ chức  và việc làmChính sách kinh doanh
Học kỳ 2Quản lý tài chính doanh nghiệp
Quản lý Dự án
Học kỳ 3Quản lý Thay đổi
Các kỹ năng lên kế hoách và đưa ra quyết định
Học kỳ 4Bài nghiên cứu 1*
Bài nghiên cứu 2*

* Bài nghiên cứu 1 và 2 sẽ được chuẩn bị cùng lúc với Học kỳ 1 và sẽ hoàn tất để nộp vào cuối Học kỳ 4.

MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH: MTBUS009

Công nhận và Chứng nhận chuyên nghiệp

Đại học College Dublin:

 • Top 1% Đại học tốt nhất trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013)
 • Hơn 2 thập kỷ Liên kết với Kaplan

Trường Kinh doanh UCD:

 • Bằng cấp liên tục xếp hạng Top 100 bởi tạp chí Financial Times và the Economist Intelligence Unit
 • Xếp hạng 33 ở Châu Âu (Financial Times 2013)

Năm 2000, UCD trở thành một trong 9 trường giữ 3 công nhận từ 3 trung tâm kinh doanh và đào tạo xuất sắc và trường vẫn nằm trong số ít hơn 50 trường trên thế giới với 3 chứng nhận danh giá này.

 • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
 • EQUIS (European Foundation for Management Development)
 • AMBA (Association of MBAs)

Yêu cầu đầu vào

Một bằng Đại học được công nhận hoặc bằng cấp tương đương. Các chuyên viên cao cấp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp không cần có bằng cấp trên nhưng cần có kinh nghiệm quản lý cao cấp trong kinh doanh hoặc ngành nghê tương tự có thể được xem xét bởi trường Đại học theo từng trường hợp.

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 42 giờ giảng đường cho mỗi môn. Lớp học được giảng dạy bởi giáo viên tại Sing và giáo viên đến thăm từ trường Đại học Quốc gia của Ireland. Một học kỳ điển hình dài 3 tháng, bao gồm 2 môn học. Lớp học được sắp xếp 5 lần một tuần với ít nhất 3 giờ học mỗi buổi, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên tốt nghiệp được sử dụng danh hiệu MSc (NUI) (Finance) (Management) sau tên của mình. 

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD 30,174

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 856 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST).

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 4, 10

Các chương trình thạc sĩ cấp bằng của Đại học Northumbria, Anh Quốc

Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Tài chính 

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Tài chính sẽ cho sinh viên  kiến thức và sự hiểu biết chung cũng như kỹ năng cá nhân cần thiết cho hàng loạt vai trò.

Các đặc tính riêng biệt của chương trình là hàng loạt những nền tảng mà chúng ta có thể chấp nhận và tính linh hoạt cao của chọn lựa được cung cấp cho sinh viên của chương trình để phù hợp với ưu tiên cá nhân.

Chương trình này bao gồm 7 đến 8 môn và 1 luận văn và có thể hoàn thành trong 15 tháng cho chương trình toàn thời gian.

Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được diễn ra trong 2 học kỳ đầu của chương trình để hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng và kiến thức làm luận văn tốt.

 

Học kỳ  1NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0896 Tự phát triển
BM 0421 Phân tích Nghiên cứu Kinh doanh
Học kỳ  2NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0864 Phân tích tổ chức
SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
Học kỳ  3SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược **
MN0479 Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế & Các thị trường Tài chính
MN0485 Các nền tảng cơ bản của Quản lý Tài chính Hiện đại
MN0476//FN0450 Luận văn ***
Học kỳ  4MN0476//FN0450 Luận văn ***

Thứ tự của các môn học thay đổi theo từng học kỳ.

* Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định và Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được dạy song song qua học kỳ 1 và 2.

** Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  sẽ được dạy song song qua học kỳ 2 và 3.

***Luận văn sẽ được dạy song song qua học kỳ 3 và 4.

Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Marketing 

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Marketing sẽ cho sinh viên  kiến thức và sự hiểu biết chung cũng như kỹ năng cá nhân cần thiết cho hàng loạt vai trò.

Các đặc tính riêng biệt của chương trình là hàng loạt những nền tảng mà chúng ta có thể chấp nhận và tính linh hoạt cao của chọn lựa được cung cấp cho sinh viên của chương trình để phù hợp với ưu tiên cá nhân.

Chương trình này bao gồm 7 đến 8 môn và 1 luận văn và có thể hoàn thành trong 15 tháng cho chương trình toàn thời gian.

Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được diễn ra trong 2 học kỳ đầu của chương trình để hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng và kiến thức làm luận văn tốt.

 

Học kỳ 1NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0896 Tự phát triển
BM 0421 Phân tích Nghiên cứu Kinh doanh
Học kỳ 2NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0864 Phân tích tổ chức
SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
Học kỳ 3SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược **
MK 0491 Chiến lược Marketing
MK 0497 Quản lý Marketing Toàn cầu
MK 0443 Marketing Quan hệ
MK 0493 Luận văn***
Học kỳ 4MK 0493 Luận văn ***

Thứ tự của các môn học thay đổi theo từng học kỳ.

* Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định và Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được dạy song song qua học kỳ 1 và 2.

** Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  sẽ được dạy song song qua học kỳ 2 và 3.

***Luận văn sẽ được dạy song song qua học kỳ 3 và 4.

Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với với Quản trị Du lịch và Khách sạn 

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với với Quản trị Du lịch và Khách sạn sẽ cho sinh viên  kiến thức và sự hiểu biết chung cũng như kỹ năng cá nhân cần thiết cho hàng loạt vai trò.

Các đặc tính riêng biệt của chương trình là hàng loạt những nền tảng mà chúng ta có thể chấp nhận và tính linh hoạt cao của chọn lựa được cung cấp cho sinh viên của chương trình để phù hợp với ưu tiên cá nhân.

Chương trình này bao gồm 7 đến 8 môn và 1 luận văn và có thể hoàn thành trong 15 tháng cho chương trình toàn thời gian.

Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được diễn ra trong 2 học kỳ đầu của chương trình để hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng và kiến thức làm luận văn tốt.

 

Học kỳ 1NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0896 Tự phát triển
BM 0421 Phân tích Nghiên cứu Kinh doanh
Học kỳ 2NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0864 Phân tích tổ chức
SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
Học kỳ 3SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
TM0452 Quản lý Khách sạn Quốc tế
TM0453 Quản lý Du lịch Quốc tế
TM0454 Ngành Du lịch Quốc tế: Các điểm đến và Điểm thu hút
TM0445 Luận văn ***
Học kỳ 4Luận văn ***

Thứ tự của các môn học thay đổi theo từng học kỳ.

* Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định và Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được dạy song song qua học kỳ 1 và 2.

** Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  sẽ được dạy song song qua học kỳ 2 và 3.

***Luận văn sẽ được dạy song song qua học kỳ 3 và 4.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

 • Bằng đại học đầu, tương đương với 2.2 điểm bằng D.Dự, từ một trong những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, nghệ thuật/nhân văn hoặc giáo dục.  Sinh viên không có bằng cấp học vấn nhưng có đủ kinh nghiệm làm việc trong tổ chức thương mại sẽ có thể được xem xét.  Sinh viên mà bằng đại học đầu là ngành Thương mại học hoặc các ngành liên quan gần gũi thì hoàn toàn được hoan nghênh để đăng ký.
 • Bằng IELTS điểm 6.5 đầu vào cho chương trình sau đại học. (Điểm thấp nhất cho từng thành phần là 6.0) hoặc điểm Pearson là 62 HOẶC 2 năm học gần đây hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ có thể cho sinh viên vào chương trình này.

Vì sẽ có một số thống kê được dạy ở chương trình, sinh viên cần có bằng cấp toán tương ứng với GCSE điểm B.

NB: Sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp và khi đúng lúc, sinh viên tiềm năng sẽ có thể liên lạc với Eduzone để thảo luận tính phù hợp của mình với chương trình.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Một học kỳ điển hình dài 4 tháng bao gồm 3-4 môn để học. Lợi thế của cấu trúc này là sinh viên có thể tập trung vào 3-4 môn học và hoàn thành dựa vào nền tảng của một học kỳ.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng Master of Science in Business with Financial Management hoặc Marketing Management hoặc Hospitality và Tourism Management từ Đại học Northumbria. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD 28,890


Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 856 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

 

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9

Xem chi tiết các khóa học của Kaplan trong: Giới thiệu Học viện Kaplan Singapore

Eduzone là Công ty chuyên du học Singapore, là đại diện chính thức của Học viện Kaplan Singapore tại Việt Nam. Eduzone cũng vinh dự là đại diện xuất sắc của trường Kaplan nhiều năm liền.  Liên hệ với Eduzone để được tư vấn, làm thủ tục hồ sơ miễn phí. Ngoài ra sinh viên còn được tặng vé máy bay, đón sân bay miễn phí và nhiều ưu đãi khác.

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm

Đăng ký tư vấn miễn phí trường Kaplan Singapore

Chat Zalo

DU HỌC SINGAPORE DU HỌC SINGAPORE
error: Content is protected !!